อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแผ่นอลูมิเนียมบางและแผ่นอลูมิเนียมหนา

ความหนาและการใช้งานแตกต่างกันไป.

ความหนาของ แผ่นอลูมิเนียมบาง อยู่ระหว่าง 0.2 มม. ถึง 6.0 มม, ในขณะที่ความหนาของแผ่นอลูมิเนียมหนากว่า 6.0 มม. เนื่องจากมีความหนาค่อนข้างบาง, แผ่นอลูมิเนียมบางมักใช้กับงานที่ต้องการน้ำหนักเบา, มีความแข็งแรงสูง, และนำไฟฟ้าได้ดี, เช่น อิเล็คทรอนิกส์, ยานยนต์, การบินและอวกาศ, และการก่อสร้าง.

ความหนาของ แผ่นอลูมิเนียมหนา ค่อนข้างหนา, และมักใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงสูงและประสิทธิภาพที่มั่นคง, เช่น เรือ, การก่อสร้าง, ทางรถไฟ, และการขนส่ง.

นอกจากนี้, กระบวนการผลิตและการใช้แผ่นอลูมิเนียมบางและแผ่นอลูมิเนียมหนาก็แตกต่างกันมากเช่นกัน. แผ่นอลูมิเนียมบางมักผลิตโดยกระบวนการรีดและรีดเย็น, ในขณะที่แผ่นอะลูมิเนียมหนามักผลิตด้วยกระบวนการหล่อและตีขึ้นรูป.

กระบวนการหล่อ vs การตีขึ้นรูป

กระบวนการหล่อเกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนแก่โลหะในสถานะของเหลว, แล้วเทลงในแม่พิมพ์เพื่อทำให้เย็นและแข็งตัว. การหล่อสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆ ได้โดยใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ, แต่มักจะไม่แข็งแกร่งและเหนียวเท่าการตีขึ้นรูป, และมีความแม่นยำและคุณภาพพื้นผิวต่ำกว่า. กระบวนการหล่อมักใช้ในการผลิตขนาดใหญ่, ชิ้นส่วนโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อน, เช่น บล็อกเครื่องยนต์รถยนต์, ปลอกเครื่องยนต์ของเครื่องบิน, ฯลฯ.

กระบวนการตีขึ้นรูปจะใช้แรงกดเพื่อทำให้โลหะมีรูปร่างตามต้องการ. ชิ้นส่วนที่ผลิตโดยกระบวนการตีขึ้นรูปจะมีความแข็งแรงสูง, ความเหนียวที่ดี, ความแม่นยำสูง, และคุณภาพพื้นผิว, และเหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง. กระบวนการตีขึ้นรูปมักใช้ในการผลิตขนาดเล็ก, ปานกลาง, และชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ชิ้นส่วนทางทะเล, ชิ้นส่วนอวกาศ, ฯลฯ.

กระบวนการกลิ้ง VS การวาดภาพเย็น

กระบวนการรีดคือการส่งแท่งโลหะผ่านโต๊ะลูกกลิ้งและกดหลาย ๆ ครั้งบนเครื่องรีดต่อเนื่องเพื่อค่อย ๆ เปลี่ยนรูปและได้ความหนาและรูปร่างที่ต้องการ. กระบวนการรีดเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตโลหะแผ่นที่หนาขึ้น, บาร์, ฯลฯ, เช่นตัวถังรถยนต์, วัสดุก่อสร้าง, ฯลฯ. กระบวนการรีดมีข้อดีคือประสิทธิภาพการผลิตสูงและต้นทุนต่ำ, แต่คุณภาพพื้นผิวค่อนข้างแย่และความแม่นยำต่ำ.

เดอะ กระบวนการวาดเย็น คือการทำให้โลหะเปล่าร้อนแล้วยืดออกเพื่อให้บางลงเรื่อย ๆ จนได้รูปร่างและขนาดที่ต้องการ. กระบวนการวาดแบบเย็นมักใช้เพื่อผลิตแผ่นโลหะบาง ๆ, บาร์, ฯลฯ, เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำ, ฯลฯ. กระบวนการวาดแบบเย็นมีข้อดีของความแม่นยำในการผลิตสูง, คุณภาพพื้นผิวที่ดีและคุณสมบัติเชิงกลที่มั่นคง, แต่ประสิทธิภาพการผลิตต่ำและต้นทุนค่อนข้างสูง.