คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะลูมิเนียมผ่านการชุบอโนไดซ์หรือไม่?

  1. ดูที่สี: Anodized aluminum products usually come in different colors, ซึ่งมีตั้งแต่สีขาวอ่อนไปจนถึงสีดำเข้ม. นี่เป็นเพราะความแตกต่างของความหนาของฟิล์มอลูมินาและองค์ประกอบของอิเล็กโทรไลต์. พูด, พูดแบบทั่วไป, พูดทั่วๆไป, ยิ่งฟิล์มอลูมิเนียมออกไซด์หนาเท่าไร, ยิ่งมืดเท่าไหร่.
  2. ตรวจสอบพื้นผิวพื้นผิว: พื้นผิวของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอโนไดซ์มักจะหยาบ, with obvious texture and holes, which are caused by the formation of aluminum oxide film.
  3. Check surface hardness: Anodized aluminum is generally harder than untreated aluminum due to the fact that the aluminum oxide film is harder than the aluminum itself.
  4. Chemical testing: Chemical reagents can be used to test whether aluminum products have been anodized. ตัวอย่างเช่น, an acidic solution can be used to detect whether the surface of an aluminum product contains an aluminum oxide film.