อุปกรณ์

เครื่องกัดซีเอ็นซี

สายการผลิตโรงรีดร้อน

เครื่องจักรโรงงานรีดเย็น

ยืด ดัด ยืด

เตาหลอม

ตัดเป็นแผ่นอลูมิเนียม

คลังสินค้า

การบรรจุและการจัดส่ง