उपकरण

सीएनसी मिलिंग मशीन

हॉट रोलिंग मिल उत्पादन लाइन

कोल्ड रोलिंग मिल मशीनरी

खिंचाव झुकना सीधा

एनीलिंग भट्टी

एल्युमिनियम प्लेट में काटें

गोदाम

पैकिंग और शिपिंग